Як зрозуміти: в дитини алергія чи астма?

Adoption
Date
  • 1669 Переглядів
Місія імунної сис­те­ми - знай­ти і знеш­ко­ди­ти вірус, бактерію, паразитів. Але іноді во­ро­гом здається аб­со­лют­но без­печ­на субстанція: квітковий пи­лок, тва­рин­ний білок, рослинні во­лок­на. Наш організм піднімає по­мил­ко­ву три­во­гу і пускає в хід весь свій імунний ар­се­нал (гістаміни, прос­таг­лан­ди­ни та ін). Будь-яким спо­со­бом він намагається виг­на­ти або зни­щи­ти уяв­но­го во­ро­га. Як пра­ви­ло, та­ка надмірна пильність імунної сис­те­ми не є не­без­печ­ною для жит­тя, її ре­зуль­тат - не­жить, на­бря­ки, свербіж або ви­си­пан­ня.

2750_154678-m-75b44c94f828a3621bb4ecc37c211f77-8x5651.jpg (69.93 Kb)

Іноді на цьо­му фоні розвивається аст­ма, викликає болісні на­па­ди, а в де­я­ких ви­пад­ках навіть смер­тель­но не­без­печ­ний анафілактичний шок. Існує і «по­мил­ко­ва алергія»: схо­жим чи­ном організм мо­же відреагувати на мо­реп­ро­дук­ти, біле ви­но або деякі ви­ди си­ру. Це пояснюється ви­со­ким вмістом в са­мих цих про­дук­тах ре­чо­вин, подібних тим, що ви­роб­ля­ють­ся організмом у процесі імунної реакції.

Інакше спра­ва дійде до аст­ми: це за­хво­рю­ван­ня дав­но виз­на­но пси­хо­со­ма­тич­ним. Ми го­во­ри­мо «пе­ре­хо­пи­ло ди­хан­ня» або «дух захоплює», ко­ли хо­че­мо пе­ре­да­ти напруженість мо­мен­ту - стан три­во­ги або за­хоп­лен­ня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як народити дитину без вад?

Для аст­ма­ти­ка ці ви­ра­зи на­бу­ва­ють бук­валь­не зна­чен­ня: радісна чи сум­на подія мо­же вик­ли­ка­ти на­пад за­ду­хи. Це трапляється і від кон­так­ту з алер­ге­ном. Але частіше за все має місце і те й інше - фізіологи на­зи­ва­ють це «підсумовуванням стимулів»: утрудненість ди­хан­ня че­рез алер­ген не­гай­но викликає у аст­ма­ти­ка страх на­па­ду, який, у свою чер­гу, і при­зво­дить до спаз­му бронхіол.

Психоаналітики вва­жа­ють, що в основі цієї хво­ро­би ле­жать страх, по­чут­тя безпорадності і залежності від матері. Впер­ше цю ідею ви­с­ло­вив послідовник Фрей­да Ед­вард Вайс (Еdward Weiss) у своїй книзі «Пси­хо­со­ма­тич­на ме­ди­ци­на». На­пад аст­ми, на йо­го дум­ку, являє со­бою при­ду­ше­ний плач ди­ти­ни, звер­не­ний до матері. Ба­га­то астматиків помічали, що їм важ­ко за­пла­ка­ти. З іншого бо­ку, як­що людині вдається роз­п­ла­ка­ти­ся, да­ти вихід своїм по­чут­тям, ве­ли­ка ймовірність то­го, що на­пад аст­ми при­пи­нить­ся.

Недолік ува­ги матері або, на­впа­ки, її не­вси­пу­щий кон­троль і надмірна владність в кінцевому підсумку при­зво­дять до од­но­го ре­зуль­та­ту - неможливості ди­ха­ти. Аст­ма­тик страждає, але тим са­мим він мимоволі домагається своєї ме­ти: за­ли­ша­ти­ся під за­хис­том, опікою, в залежності.

Аст­ма­тик потрапляє в та­ку ат­мо­сфе­ру гіпер опіки, яка ли­ше підтримує йо­го залежність від сім'ї; несвідомо він не­мов провокує на­па­ди, щоб от­ри­му­ва­ти та­ку необхідну йо­му ува­гу ото­чу­ю­чих. На­па­ди про­хо­дять так дра­ма­тич­но і так ля­ка­ють са­мо­го аст­ма­ти­ка і йо­го близь­ких, що тільки зміцнюють за­галь­ний страх пе­ред хво­ро­бою і взаємну залежність членів сім'ї.

Ме­та психотерапії - поз­бав­лен­ня від по­чут­тя безпорадності і стра­ху пе­ред реальністю, зміцнення впевненості в собі, роз­ви­ток особистості. Іноді мо­же зна­до­би­ти­ся психотерапія і для інших членів сім'ї, але в результаті у хво­ро­го є шан­си на пов­не зцілення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


Теги: дитина, хвороби, алергія, астма


Система OrphusДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:


Новини по темі


Які причини викликають спрагу?

Чому дитина п'є багато води вночі

Дитина | 13:00, 06.03.2020

Які причини викликають спрагу?

П'ять причин того, що дитина постійно хворіє

Хвороби | 12:00, 25.02.2020

Чи є якісь загальні фактори?


Іноді ходіння малюка через сон може налякати більше, ніж вам здається

Про яку небезпечну хворобу може свідчити дитячий лунатизм

Хвороби | 13:00, 22.02.2020

Іноді ходіння малюка через сон може налякати більше, ніж вам здається


Найпоширеніші симптоми, які вкажуть на проблему

Отит чи алергія: як розпізнати захворювання вух

Хвороби | 18:00, 25.01.2020

Найпоширеніші симптоми, які вкажуть на проблему

Коментарі до новини


Додати коментар до публікації
Ваше Ім'я:    Ваш E-Mail:  


Код:
captcha

Введіть код: